Na Amperu 2019 jsme představili kompletní elektronické zabezpečení pro domácnosti i firmy. Stejně jako vloni ani letos nechyběly naše známé značky BURG-WÄCHTER, CISA, CES, STAR, AMC, O&C, Ring a další. Navíc byl nově k vidění také přístupový systém pro bytové domy vyvinutý naší dceřinnou společností TENcom.

Zatímco v loňském roce jsme nejvíce radili s přístupovými systémy pro hotely a další firmy, letos byl navíc patrný větší zájem o elektronické zabezpečení domácností - bytových a především rodinných domů. Děkujeme všem, kteří nás na veletrhu navštívili!

Amper

Amper

Amper

Amper