Elektronické klíčové depozity

Elektronické klíčové depozity jsou systémy pro bezpečné ukládání klíčů i dalších drobných cenností, které zajišťují jejich automatický výdej pouze oprávněným uživatelům a v určené časy. Odpadají tak náklady na recepčního či jinou obsluhu. V hotelech umožňují zřízení bezobslužné recepce, v půjčovnách aut vytvoření automatického systému pro rezervace klíčů a ve všech větších firmách a organizacích zajišťují neustálý přehled a kontrolu nad celým klíčovým hospodářstvím.

Pro vytvoření systému bezobslužné recepce v ubytovacích zařízeních jsou určeny depozity STAR. Pro všechny větší podniky a organizace, které vyžadují přehlednou správu klíčového hospodářství a dohled nad klíči v reálném čase doporučujeme depozity CREONE.